Refundacja NFZ

Miesięczny koszt innowacyjnych terapii celowanych stosowanych w leczeniu atopowego zapalenia skóry wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Konieczność poniesienia wysokich nakładów finansowych stanowiłaby dla większości pacjentów poważną przeszkodę, uniemożliwiając im dostęp do tych skutecznych metod leczenia. Dlatego też, w przypadku pacjentów o ciężkim nasileniu AZS i nieskutecznie leczonych konwencjonalnymi terapiami, Ministerstwo Zdrowia w całości refunduje koszt innowacyjnych leków celowanych w ramach NFZ.

Leczenie AZS za pomocą refundowanych innowacyjnych terapii celowanych prowadzone jest w ramach programu lekowego B.124 w wyspecjalizowanych ośrodkach – kliknij tutaj aby zobaczyć mapę ośrodków.

Czym jest program lekowy B.124?

Program lekowy B.124 jest świadczeniem gwarantowanym dla pacjentów z AZS. Leczenie w ramach tego programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych (upadacytynib, baricytynib, dupilumab). Leczenie jest prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach i obejmuje grupę pacjentów, która spełnia ściśle zdefiniowane kryteria.

To jaki lek zostanie Ci zaproponowany przez lekarza zależy od nasilenia choroby i jej poszczególnych objawów (np. silny świąd), czy Twojego ogólnego stanu zdrowia. Dobór terapii to bardzo indywidualna decyzja, a podejmując ją należy uwzględnić m.in. sposób podawania leku (doustnie w postaci tabletek, przezskórnie w iniekcjach), czy preferencje pacjenta. Z tego względu zawsze powinieneś mieć możliwość omówienia wszystkich sowich wątpliwości z lekarzem prowadzącym, by podjąć świadomy wybór oparty na sprawdzonych informacjach.

Przyjmowanie leków będzie wiązało się z badaniami przed rozpoczęciem terapii, kontrolnymi wizytami u lekarza oraz badaniami w trakcie (m.in. morfologia krwi).

Przeczytaj Program B.124 „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry” – kliknij  tutaj.

Jakie są kryteria kwalifikacji do programu lekowego B.124?

Aby zakwalifikować się do programu leczenia powinieneś spełnić warunki zawarte w programie lekowym B.124 (np. nasilenie choroby wynoszące EASI≥20, nieskuteczność zdefiniowanych konwencjonalnych metod leczenia). Lekarz prowadzący uwzględniając Twoje obecne nasilenie choroby, historię leczenia oraz wyniki badań, powinien wystawić Ci skierowanie do wyspecjalizowanego ośrodka realizującego leczenie w ramach programu lekowgo B.124.  Sprawdź dokładne kryteria kwalifikacji do programu lekowego B.124 – kliknij tutaj 

Znajdź lekarza w Twojej okolicy, który oceni czy spełniasz kryteria kwalifikacji do programu lekowego B.124 i skieruje Cię do wyspecjalizowanego ośrodka innowacyjnego leczenia – kliknij tutaj.

Znajdź wyspecjalizowany ośrodek innowacyjnego leczenia AZS w Twojej okolicy – kliknij tutaj.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie lub potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Nasza strona jest dedykowana dla osób z atopowym zapaleniem skóry, dostarczając wyczerpujących informacji na temat tej jednostki chorobowej. Znajdziesz tutaj informacje na temat objawów , przyczyn oraz sposobów leczenia AZS , które pomogą Ci zrozumieć i radzić sobie z tą chorobą.

Strefa kontaktu